Red Bosonogih sestara Blažene Djevice Marije od Gore Karmela


    Karmel u Brezovici - osnovna je namjera utemeljitelja istovjetna  sv. Majci Tereziji: molitva i žrtva za Crkvu i narod.

    Kao i svi ostali redovi i družbe redovnica i redovnika u  svijetu, tako i u Karmelu, prvenstvena je zadaća služiti Bogu i braći i preko braće. Život  karmelićanke  po  tom  služenju  postaje  život za druge.  Za Karmel bi se  moglo  slikovito reći  da želi da se Bog  rodi i da živi u dušama, da  «uzraste velik» u njima,  da bi  tako Njegova  ljubav mogla više zavladati svijetom.

    Molimo i živimo taj cilj i za taj cilj. Na taj način želimo promicati molitvu kao specifičan apostolat. Također, proučavajući spise naših  roditelja, sv. Majke Terezije i sv. Ivana od Križa, i živeći njihovu  karizmu, želimo ovu krepku hranu dijeliti s drugima, napose s onima koji to žele i traže.

    Prožete njegovom ljubavlju, i mi žeđamo njegovom žeđu, da utažimo njegovu žeđ za dušama, i činimo sve, kako bi svi upoznali ljubav kojom smo ljubljeni i  kako bi svi povjerovali toj ljubavi. (usp. 1 Iv. 4, 16)  

    Srca u Karmelu šire se, obzori rastu, pogled je upravljen daleko šire i dalje – to je svijetlo Božje koje nam pomaže da svoj karmelski ideal  živimo u punini: odreći se svijeta poradi Boga, da bi smo našli i ljubili na nov način u Bogu sve ljude i stvari onako kako ih On ljubi.


                   Karmel - Brezovica

                   Brezovička c. 90 A, pp. 7

                   10257 BREZOVICA - ZAGREB

                  

                   tel. 01/65-38-838

                   fax.:01/65-38-621


e-mail: brezovica@karmel.hr