Svete mise u Karmelu:

ponedjeljak  7.30 h

utorak             7.30 h

srijeda             7.30 h

četvrtak        16.30 h (iznimno u 7.30 h)

petak               7.30 h

subota             7.30 h

nedjelja                 8 h

 

Raspored svetih misa na naše svetkovine i proštenje:

 

19.3. SV. JOSIP                                                       7.30 h

16.7. GOSPA KARMELSKA                                  11 h i 17 h

PROŠTENJE GOSPE KARMELSKE                  7, 9, 11 i 17 h

(prva nedjelja iza Gospe Karmelske)

1.10. SV. MALA TEREZIJA                                  11 h i 17 h

15.10. SV. TEREZIJA AVILSKA                          11 h i 17 h

14.12. SV. IVAN OD KRIŽA                                  11 h i 17 h