Provincijal karmelićana predvodio prvu obljetnicu preminuća s. M. Vjekoslave